Dieren

Welke dieren zijn er bij ons stalleke?

Kippen, schapen, konijnen, poes en paarden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook leren omgaan met dieren. Zo hebben niet alle kinderen thuis de mogelijkheid een huisdier te houden. Ook is het verzorgen van dieren een belangrijke en dankbare taak, waarbij een kind heel goed kan en wil helpen. 

Positieve invloed van dieren

Dieren hebben een hele goede invloed op kinderen. Door te zorgen voor een dier leert een kind dat iedereen behoeftes en gevoelens heeft. Dieren beïnvloedden de sociale ontwikkeling van kinderen; zij bieden gespreksstof en kinderen zoeken sneller toenadering als er een dier bij betrokken is omdat een dier niet oordeelt. Tevens leren en onthouden kinderen meer over onderwerpen waar zij emotioneel bij betrokken zijn. 

Ondanks de angst voor allergieën heeft fysiek contact met dieren een positieve invloed. Het aaien van een dier werkt rustgevend en kan zelfs de hartslag en bloeddruk verlagen. Bij het aaien komt oxytocine vrij, dat zorgt voor mogelijkheid tot binding. Kinderen worden weerbaarder door de omgang met dieren.