Activiteiten

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig.

De nieuwsgierigheid wordt door activiteiten gestimuleerd. ”Ons Stalleke” biedt themagerichte activiteiten. De activiteiten hebben een educatief karakter. De nadruk ligt op het prikkelen van de zintuigen en het beleven van het proces.

Niet dat het kind aan het eind van de dag een werkje aflevert is belangrijk, maar dat het kind plezier beleeft en geïnspireerd raakt tijdens het maken van het werkje is belangrijk.

Gedurende het hele jaar wordt er gewerkt met verschillende thema’s.
De activiteiten worden afgestemd op de jaargetijden.
Jaarlijks kunnen er thema’s binnen deze 4 seizoenen bedacht worden.
Zo ontstaan er gerichte activiteiten om kinderen te stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek, zintuigen, spel en in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorbeelden van thema’s zijn Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerst, de jaargetijden, familie en dieren.


Verjaardagen en afscheidsfeestjes

Van verjaardagen en afscheidsfeestjes maken wij een bijzondere gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind dat er speciale aandacht wordt geschonken aan deze feestelijkheden. Daarom wordt de jarige job uitgebreid in het zonnetje gezet in de eigen groep. Omdat het feestritueel vaste programmaonderdelen heeft, is het voor ieder kind een vertrouwde gebeurtenis. Voor hem of haar is duidelijk wat er allemaal komen gaat.