Dagindeling

 

De groep heeft een herkenbaar dagritme met terugkerende elementen:
binnenkomen, spelen, eten, drinken, (slapen), activiteiten en opgehaald worden.
Wanneer dit zich in dezelfde volgorde herhaalt, biedt dat kinderen houvast en vertrouwen.
Baby’s hebben hun eigen ritme van slapen, eten en spelen.
Ik probeer zo precies mogelijk het ritme van thuis op te volgen.
Ze krijgen de ruimte om te groeien naar het groepsritme.

7:30 uur – 9:00 uurDe kinderen worden gebracht en er vindt overdracht plaats met ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de jas/tas van hun kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek (kapstok/bakje). Er is gelegenheid tot vrij spel of een knuffelmoment.
Rond de klok van 09.00u, zijn alle kindjes binnen.
9:30 uur – 10:00 uurHet is tijd om samen op te ruimen.
Dan start ik met de verschoon / plasronde, om vervolgens de handen te wassen en aan tafel te gaan.
We zingen gezamenlijk liedjes aan tafel.
Daarna eten we vers fruit met daarbij een (tuit)beker water / thee / diksap.
10:00 uur – 11:15 uurDe kleinste kinderen gaan naar bed voor een dutje.
De andere kinderen gaan activiteiten doen met het thema waar we op dat moment mee bezig zijn, of bijv. verven, kleien of vrij spel.
Op dit moment van de dag is er ook tijd voor buitenspel voor alle kindjes.
We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling!
Voor de baby’s is er dan extra tijd om te knuffelen. Bij buitenspel gaan ze lekker mee om een frisse neus te halen!
11:15 uur – 11:30 uurde kinderen komen weer binnen of er worden activiteiten afgerond.
Er is toiletbezoek; luiers worden verschoond.
Aansluitend handen wassen en de kinderen mogen meehelpen met het dekken van de tafel.
11:30 uur – 12:00 uur En dan gaan we aan tafel voor de lunch.
De lunch wordt begonnen door het zingen van een standaard liedje.
We eten brood en drinken een (tuit)beker met melk.
De baby’s krijgen een flesje melk.
12:00 uur – 12:30 uurWe ruimen samen de tafel af en wassen onze handen/gezicht.
De kinderen die een middag dutje doen, worden klaar gemaakt om naar bed te gaan. Anderen mogen spelen op de groep.
Ondertussen wordt het eetgedeelte van de groep weer schoongemaakt.
12:30 uur – 13:00 uurKinderen die alleen de ochtend blijven, worden opgehaald.
Kinderen die alleen de middag komen, worden gebracht.
Ophalen dient te gebeuren voor 13.00u, brengen kan tussen 13:00 en 13.30u.
13:00 uur – 14:30 uurRustperiode voor de hele groep. De muziek staat zachtjes aan i.v.m. de middagslaapjes en er is extra tijd voor een aandachtmoment voor de kinderen die net gebracht zijn. Er is tijd om zelf een boekje te lezen, te puzzelen, tekenen en/of voorgelezen te worden. Tijdens dit rustmoment worden er bewust rustige activiteiten gedaan en is er ook extra tijd voor knuffelmomenten.
14:30 uur – 15:00 uurDe kinderen worden weer wakker en worden uit bed gehaald.
Na het aankleden gaan we aan tafel.
Alle kinderen krijgen iets te drinken en een gevarieerd tussendoortje.
15:00 uur – 16:00 uurVerder is er dan nog fijn tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij spel.
Op dit moment van de dag is er tevens weer mogelijkheid tot buitenspel voor alle kindjes.
We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling!
Bij buitenspel gaan ook de baby’s lekker mee om een frisse neus te halen.
16:00 uur – 16:30 uurHet is tijd voor de Verschoonronde / plassen en daarna handenwassen.
Afsluiting van de dag vindt plaats aan tafel.
Even een korte terugblik op wat we de hele dag gedaan hebben.
De kinderen krijgen allemaal nog de gelegenheid om iets te drinken en er gaat een bordje met groente rond.
Er is nog tijd voor een verhaaltje, samen kletsen en/of een rustige activiteit. Ook kan er op dit moment van de dag een warme maaltijd genuttigd worden door de baby’s.
Bij de grotere kinderen ( vanaf de leeftijd van 12 maanden) ga ik er vanuit dat de warme maaltijd thuis genuttigd word.
16:30 uur – 18:30 uurophaal moment.
Kinderen worden opgehaald en er vindt overdracht plaats met de ouders/verzorgers.