Voeding

 

Wij hechten veel waarde aan de voeding die de kinderen bij mij op de opvang krijgen.
Wij beseffen ons dat wij mede verantwoordelijk zijn voor het leggen van een basis voor een gezond of ongezond voedingspatroon bij onze nog jonge kinderen.
Een gezond eetpatroon vermindert de kans op hart- en vaatziektes, obesitas (te dik worden) en chronische ziektes zoals suikerziekte.
Als kinderen jong meekrijgen wat gezond eet- en beweeggedrag is, dan is de kans groot dat zij dit de rest van hun leven meenemen.

Kinderdagverblijf Ons Stalleke wil hier bewust een bijdrage aan leveren.
Een kind krijgt één maaltijd per dag, De lunch en 3 keer iets tussendoor:

  • De ochtend rond 9.30u, een gemengd bordje vers fruit met water / thee / sap.
  • De lunch rond 11.30u, boterhammen met melk. Er is keus uit hartig of zoet beleg. De regel is dat de kinderen eerst een ‘’gezonde’’ boterham met hartig beleg moeten eten, en daarna pas een boterham met zoetbeleg mogen. Dan is er nog de mogelijkheid voor een cracker.
  • De middag rond 15:00, een groentebordje zoals paprika, tomaat, komkommer, olijfjes etc. met water / thee / sap
  • De avond rond 16:30u, kinderen tot 1 jaar krijgen een verse groente hap. 

Bij deze vaste momenten zitten we ook aan tafel.
Dit ritme helpt de kinderen een gezond eetpatroon op te bouwen en geeft ze daarnaast een duidelijke structuur door de dag.
Daarnaast leert een kind om niet de hele dag door te eten.
Als een kind dorst heeft, mag het altijd water drinken en ook bij warm weer worden de drinkmomenten uitgebreid.


De rol van de medewerkster tijdens de eetmomenten.
De pedagogisch medewerkster eet gelijktijdig met de kinderen.
Dit wordt ook wel pedagogisch mee-eten genoemd.
Medewerkers hebben een voorbeeldfunctie, ook tijdens de eetmomenten.
Ik stimuleer de kinderen om te eten, maar dwing het kind niet.
Ik breng kinderen spelenderwijs waarden en normen bij maar bovenal zorgen we dat het gezellig is aan tafel.
Er wordt gezongen voordat de maaltijd start, een herkenningsteken dat het eetmoment begint.
Tijdens de momenten aan tafel stimuleer ik gesprekjes met en tussen de kinderen