Wennen

Intake

Nieuwe kinderen mogen voordat de plaatsing ingaat komen wennen.
Het is van belang dat kinderen de tijd krijgen om op een prettige manier te wennen aan een nieuwe omgeving, en dat hij/zij zich er veilig voelt. Dit zelfde principe geldt uiteraard ook voor de ouders/verzorgers. Ook voor ouders/verzorgers is het spannend om hun kind toe te vertrouwen aan een medewerker bij de kinderopvang. Het kennismakingsgesprek is daarom een belangrijk moment.

Één maand voordat de plaatsing plaats vind, nemen wij contact met u op om een wengesprek met wenochtend te plannen.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat uw kind met u aanwezig is bij dit gesprek.
Het dagritme wordt besproken, de werkwijze wordt verteld, er kunnen vragen worden gesteld over allerlei kind gebonden zaken en er wordt een kind gegevens formulier ingevuld met alle belangrijke informatie over uw kind.
Daarnaast bieden wij ouders ook altijd de mogelijkheid om te bellen als ze moeite hebben met de eerste dagen op het kinderdagverblijf.

Bij het wennen hoort ook een stukje communicatie.

Dat wil zeggen, om te wennen dat er regelmatig en goed contact moet zijn tussen ouders/verzorgers en de medewerkster.

Dit kan op meerdere manieren:

  • Iedere ochtend en middag communiceren over hoe het met het kind is gegaan en de bijzonderheden van die dag
  • De ouders de mogelijkheid bieden om buiten de groep om nog vragen te stellen of problemen te bespreken.
  • telefonisch contact met ouders, bellen, appen maar ook het doorsturen van foto’s.
  • Via een schriftje alle zaken die van belang zijn voor ouders of pedagogisch medewerkster uit te wisselen.