Visie

Bij Kinderdagverblijf Ons Stalleke staat het kind centraal.
Binnen deze vertrouwde omgeving stelt ‘’Ons Stalleke’’ een persoonlijke benadering van het
kind voorop.

Ieder kind is uniek!

Elk kind denkt, voelt en handelt anders en dat maakt kinderen juist zo leuk.
Wij geloven dat elk kind op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt, en dat het van belang is dat we het kind volg.
Een kind weet en voelt veel, en dit alles zal zijn weg vinden wanneer een kind hier de ruimte voor krijgt.
Het is aan ons als volwassenen om kinderen te ondersteunen wanneer zij daar behoefte aan hebben en ze de vrijheid te gunnen om de wereld te ontdekken binnen veilige grenzen.
Zodat zij een goede basis mee krijgen van waaruit zij zelf verder kunnen bouwen.


Er word gewerkt in een verticale groep, dat wil zeggen van 0 t/m 4 jaar gemengd.
Kinderdagverblijf Ons Stalleke biedt een gezellige, huiselijke sfeer en volgens een vaste dagindeling, zodat de dag voorspelbaar en dus veilig is voor het kind.
Binnen de dagstructuur wisselen rustige en actieve momenten elkaar af en zijn er ook activiteiten met leeftijdsgenootjes. Natuurlijk is het ook leuk om met kinderen van de eigen leeftijd te spelen!
Het spelenderwijs leren staat centraal.

Persoonlijke betrokkenheid is ook erg belangrijk.
Wij beseffen ons goed dat we naast de kinderen ook met eigen situaties, wensen en ideeën van u als ouder te maken heb.
U bent voor ons ook belangrijk.
Wij streven er naar om ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de opvang.
Dit vertaalt zich o.a. in het persoonlijk contact tijdens breng- en haalmomenten.